Kajoavat hengityslaitteet

Tulossa

Kajoavia hengityslaitteita käyttävien tulee ymmärtää keuhkoja säästävän hengityslaitehoidon periaatteet ja toteuttaa hoitoa niiden mukaan.

Aineistossa kuvataan kajoavien hengityslaitteiden käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan hengityslaitteisiin laitemerkistä riippumatta. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa hengityslaitehoidon aiheet ja tavoitteet, hengitysmallit, hengityslaitehoidon periaatteet, laitteen hälytykset sekä yleisimmät toimintahäiriöt ja ongelmatilanteet.

Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössä käytössä oleviin hengityslaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä laitevalmistajien ohjeisiin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kajoavaa hengityslaitehoitoa toteuttaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Kajoavat hengityslaitteet on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet TAYS:n ja OYS:n asiantuntijat.

Tulossa

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.