Lean ja organisaation kehittäminen

Tulossa

Lean-kehittämisen filosofiaa, menetelmiä ja siinä tarvittavia taitoja voi soveltaa monin eri tavoin hyvinkin erilaisissa organisaatioissa.

Terveydenhuollon toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Väestön ikääntyminen, pula ammattilaisista ja uudet tavat tuottaa terveys- ja sosiaalipalveluita edellyttävät muutoksia myös toimintatapoihin. Kurssin aikana pohdit organisaation johtamista ja toimintaa sekä hahmotat, mitä lean-kehittämisellä tarkoitetaan.

Tekijät

Anna-Mari Laulumaa, toimii HUSn lean-kehittämisyksikössä.

Tulossa

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

45 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.