Tietosuoja terveydenhuollossa

Julkaistu 21.12.2017

Hyvä tietosuojaosaaminen terveydenhuollon toiminnassa hyödyttää kaikkia: työntekijöitä, organisaatiota ja asiakasta (potilasta).

Kurssilla tutustutaan tietosuojan ja salassapitovelvollisuuden käsitteisiin ja kerrotaan, miksi tietosuoja on potilastyössä erityisen tärkeää. Kurssilla opastetaan potilastietojen tietoturvalliseen käsittelyyn ja kerrotaan, mitkä ovat potilaan oikeudet potilasrekisterin käsittelyssä. Kurssi tarjoaa myös käytännön tietoturva- ja tietosuojavinkkejä, joista on hyötyä työtehtävien hoitamisen lisäksi jokapäiväisessä elämässä.

Tekijät

Tietosuoja-asiantuntija Ari Andreasson, Suomen tietosuojapalvelut Oy.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 1993 arviota