Johdanto rokotuksiin

Julkaistu 5.11.2018

Opi perusasiat rokotteiden toimintaperiaatteista ja erilaisista rokotetyypeistä.

Kurssilla esitellään rokotteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rokotetyypit. Lisäksi perehdytään rokottamisen hyötyihin ja haittoihin.

Kurssi on osa Rokotukset-koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila toimii osastonylilääkärinä Meilahden kolmiosairaalassa ja vetää HYKS:n infektioidentorjuntayksikköä.

Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Tea Nieminen toimii HYKS:n Lastenklinikalla.

LT Hanna Nohynek toimii ylilääkärinä ja rokotetutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

20 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 33 arviota