Varfariinihoidon toteutus

Julkaistu 14.9.2016

Antikoagulaatiohoidon onnistuminen edellyttää hyvää potilasvalintaa ja potilasohjausta. Tämä vaatii huolellista perehtymistä lääkkeen erityisominaisuuksiin. Yhtenäiset hoito- ja kirjaamiskäytännöt parantavat potilasturvallisuutta sekä tehostavat terveydenhuollon resurssien käyttöä.

Kurssilla käydään läpi antikoagulaatiohoidon merkitys ja hoitoon liittyvät potentiaaliset vaarat ja riskit. Lisäksi esitellään varfariinin vaikutusmekanismi ja tehoon vaikuttavat tekijät, varfariinihoidon käytännön toteutus ja seurannan periaatteet. Tämä kurssi kattaa varfariinihoitoon osallistuvien hoitajien teoreettisen koulutuksen vaatimukset. Varfariinin annosteluun liittyviä laskuharjoituksia voi tehdä Varfariinihoidon laskuharjoitukset kurssilla, joka täydentää tätä kurssia.

Tekijät

LL, kardiologiaan erikoistuva Olli Antikainen työskentelee Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa ja Keski-Suomen keskussairaalassa.

Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Pirjo Mustonen toimii Keski-Suomen keskussairaalassa kehittäjäylilääkärinä.

TtM, Sh, Merja Paukama toimii sairaanhoitajana Keski-Suomen Keskussairaalan sydänvalvomossa.

Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Jaana Puhakka toimii terveyskeskuslääkärinä Töölön terveysasemalla.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

35 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 1350 arviota